LjUDSKI RESURSI KAO FAKTOR KONKURENTSKE PREDNOSTI


Poštovani, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na besplatno predavanje na temu:

LjUDSKI RESURSI KAO FAKTOR KONKURENTSKE PREDNOSTI

Predavanje će se održati 16. novembra 2018. godine sa početkom u 11.00 časova

u Regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga u Sremskoj Mitrovici u ulici Kralja Petra I 4/2

 

 Izazov ulaska i takmičenja na međunarodnom tržištu, zahteva permanentno praćenje brzine naučno-tehnoloških dostignuća i stvaranje kulture neprekidnog učenja i sticanja znanja i veština, kao ključnih faktora konkurentske prednosti. Najnoviji koncept u oblasti edukacije ljudskih resursa zahteva od uspešnog privrednika da ume da proda ideju, uslugu ili proizvod, da radi pod pritiskom, da bude vešt komunikator i pregovarač, da brzo i efikasno reaguje u konfliktnim, kriznim i stresnim situacijama, da poseduje liderske veštine i fleksibilnost za rad u timu, da je prilagodljiv na česte promene, da je autentičan i originalan.

Predavanje o tome zašto je važno ulagati u svoje zaposlene, motivisati ih da rade na sebi i naučiti ih da na taj način doprinose i sebi i kompaniji će održati UGLjEŠA ATANACKOVIĆ, vlasnik agencije „ROAD Human Resources“ koj je inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Svoj razvojni put je započeo radom u nevladinom sektoru u svojoj 16. godini, a potom prelazi u privatni sektor gde uspešno posluje poslednjih 10 godina. Sa svojih 26 godina je postao najmlađi poslovni konsultant u Srbiji dobijajući licencu Ministarstva privrede i registrujući svoje privredno društvo. Od tada do danas održao je više od 450 sati edukacije i raznih usavršavanja i sarađivao sa preko 5000 zadovoljnih učesnika treninga i coaching sesija. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, komunikacije i motivacije zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.

Ono o čemu će Uglješa govoriti je:

  • Šta obuhvata koncepta upravljanja ljudskim resursima?
  • Zašto je važan koncept celoživotnog učenja?
  • Koncept korporativnog učenja i treninga
  • Koji su efekti i koristi za kompaniju od ulaganja u trening i ljudske resurse?

 

Predavanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mesta prijave su neophodne, te molimo sve zainteresovane da pošalju potvrdu elektronskim putem najkasnije do 14. novembra 2018. godine na zorana.karalic@pks.rs