ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA PKS RPK SREMSKA MITROVICA


U sali za sastanke u zgradi Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, u  Sremskoj Mitrovici, dana 05.novembra 2018.godine, održana je Četvrta sednica Parlamenta privrednika Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Na sednici je razmotreno više pitanja iz delokruga rada ovog organa, između ostalog, Izveštaj o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama, kao i Izveštaj o pokrenutim i realizovanim lokalnim inicijativama i Plan rada Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga za 2019.godinu. Konstatovane su promene izabranih predstavnika članova Parlamenta privrednika u dva slučaja, i prezentovan je projekat “Smart factory hub“, a razgovaralo se i o drugim pitanjima bitnim i aktuelnim za privredu na teritoriji Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Sednicom je predsedavao predsednik Parlamenta privrednika PKS RPK Sremska Mitroviva, Dalibor Berić, generalni menadžer IGB Automotive komp d.o.o. Inđija. Pored članova Parlamenta, i direktora PKS RPK Predraga Mujkića, sednici su prisustvovali, Nermina Ljubović, savetnik Predsednika PKS, Gordana Tiodorović, direktor  Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova PKS,Milena Vujaklija, viši savetnik, Centar za upravljanje projektima PKS.