ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА ПКС РПК СРЕМСКА МИТРОВИЦА


У сали за састанке у згради Регионалне привредне коморе Сремског управног округа, у  Сремској Митровици, дана 05.новембра 2018.године, одржана је Четврта седница Парламента привредника Привредна комора Србије Регионална привредна комора Сремског управног округа. На седници је размотрено више питања из делокруга рада овог органа, између осталог, Извештај о покренутим и реализованим законодавним иницијативама, као и Извештај о покренутим и реализованим локалним иницијативама и План рада Регионалне привредне коморе Сремског управног округа за 2019.годину. Констатоване су промене изабраних представника чланова Парламента привредника у два случаја, и презентован је пројекат “Smart factory hub“, а разговарало се и о другим питањима битним и актуелним за привреду на територији Регионалне привредне коморе Сремског управног округа. Седницом је председавао председник Парламента привредника ПКС РПК Сремска Митровива, Далибор Берић, генерални менаџер ИГБ Аутомотиве комп д.о.о. Инђија. Поред чланова Парламента, и директора ПКС РПК Предрага Мујкића, седници су присуствовали, Нермина Љубовић, саветник Председника ПКС, Гордана Тиодоровић, директор  Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланова ПКС,Милена Вујаклија, виши саветник, Центар за управљање пројектима ПКС.