Састанци произвођача производа од пластике и састанак привредних друштава која се баве пројектовањем, инжењерингом и другим сродним пословима на територији Сремског управног округа


Ради разматрања и решавања питања од интереса  за део привреде који се бави производњом производа од пластике, као и за део привреде који се бави пројектовањем, инжењерингом и другим сродним архитектонским и инжењерским пословима на територији Сремског управног округа, и потребе да се у том смислу при Регионалној привредној комори Сремског управног округа, формирају секције, као облик непосреднијег и ужег повезивања чланова Привредне коморе Србије који послују у овим делатности на овим просторима, сагласно општим актима ПКС, одржани су: дана 24. октобра 2018. године, у сали за састанке , пословне зграде  Регионалне привредне коморе Сремског управног округа, састанак произвођача производа од пластике који раде на подручју Регионалне привредне коморе Сремског управног округ, а 25.новембра 2018.године, састанак привредних друштава која се баве пројектовањем, инжењерингом и другим сродним архитектонским и инжењерским пословима на територији Сремског управног округа. У оба случаја привредници су дали иницијативу за формирање Секције.