Akcija „Prijatelj porodice„


Privredna komora Srbije u saradnji sa Kabinetom ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku pokrenuli su dodelu priznanja „Prijatelj porodice“ u okviru koje će biti izabrane najbolje family-friendly kompanije, koje su najuspešnije uskladile rad i roditeljstvo.

Za priznanje „Prijatelj porodice 2018“ kompanije konkurišu dobrom praksom i standardima koje primenjuju u usklađivanju rada i roditeljstva. Kandidati se prijavljuju popunjavanjem upitnika,  elektronskim putem, na sajtu akcije „Prijatelj porodice“ – www.prijateljporodice.rs

Priznanje će poneti preduzeća, koja su uz dobre poslovne rezultate, izgradila porodično – prijateljsko okruženje i imaju najbolje primere prakse, na osnovu pet grupa kriterijuma: tržišno – finansijski pokazatelji poslovanja; usvojeni standardi i praksa u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva; rezultati u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva; percepcija stručne javnosti, potrošača i samih zaposlenih; ocene stručnog žirija.

Metodologija izbora predstavlja kombinaciju najrazvijenijih svetskih metodologija u ovoj oblasti, prilagođenu konkretnim ciljevima, poslovnom i zakonodavnom okviru Republike Srbije.

Izbor najuspešnijih obavlja se u tri kategorije: malih i srednjih preduzeća, velikih preduzeća i javnih preduzeća/većinski državna preduzeća.

Kompanije imaju mogućnost i da na sajtu akcije postave promotivni tekst i logo kompanije, kako bi se predstavili potrošačima i eksternoj javnosti.