Позив за округле столове под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о агенцијском запошљавању”


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Привредном комором Србије, у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о агенцијском запошљавању, организују округли сто на коме ће бити презентовано законско решење.

 Текст Нацрта закона биће представљен на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о агенцијском запошљавању”, који ће се у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржати у:

 – Крагујевцу, 13. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 10/1V;

– Новом Саду, 14. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Народног фронта бр.10;

– Београду, 16. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Ресавска бр. 13-15;

– Нишу, 19. новембра 2018. године, у периоду од 13,30 до 15,00 часова, ул. Добричка бр. 2;

– Новом Пазару, 20. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Стевана Немање бб (Зграда културног центра на спрату).

 Примедбе, коментари и сугестије на нацрт текста Нацрта закона могу се доставити најкасније до 23.11.2018, године,  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања електронским путем на e-mail адресу:  javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд.

 Молимо да учешће на округлом столу потврдите електронским путем на e-mail адресу marko.miletic@pks.rs са назнаком града присуства.  Контакт особа за додатне информације у вези округлог стола је Марко Милетић,  контакт телефон: 011/3304-585 и 066/875-0537.

Позивно писмо

Нацрт Закона

Образац