Poziv za okrugle stolove pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju”


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju, organizuju okrugli sto na kome će biti prezentovano zakonsko rešenje.

 Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju”, koji će se u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održati u:

 – Kragujevcu, 13. novembra 2018. godine, u periodu od 12,30 do 14,00 časova, ul. Dr Zorana Đinđića br. 10/1V;

– Novom Sadu, 14. novembra 2018. godine, u periodu od 12,30 do 14,00 časova, ul. Narodnog fronta br.10;

– Beogradu, 16. novembra 2018. godine, u periodu od 12,30 do 14,00 časova, ul. Resavska br. 13-15;

– Nišu, 19. novembra 2018. godine, u periodu od 13,30 do 15,00 časova, ul. Dobrička br. 2;

– Novom Pazaru, 20. novembra 2018. godine, u periodu od 12,30 do 14,00 časova, ul. Stevana Nemanje bb (Zgrada kulturnog centra na spratu).

 Primedbe, komentari i sugestije na nacrt teksta Nacrta zakona mogu se dostaviti najkasnije do 23.11.2018, godine,  Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja elektronskim putem na e-mail adresu:  javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

 Molimo da učešće na okruglom stolu potvrdite elektronskim putem na e-mail adresu marko.miletic@pks.rs sa naznakom grada prisustva.  Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi okruglog stola je Marko Miletić,  kontakt telefon: 011/3304-585 i 066/875-0537.

Pozivno pismo

Nacrt Zakona

Obrazac