ИЗЈАВА О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ


У току је планирање уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину по дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије реализује у сарaдњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

 Послодавци који желе да се укључе, попуњавају ИЗЈАВУ О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ и шаљу је одговорној особи у Привредној комори Србије најкасније до 31. јануара 2019. године. Изјава о намери, упутство за попуњавање и адреса на коју се шаље изјава налазе се у прилогу.

 На бази прикупљених Изјава о намери, Привредна комора Србије формира Предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставља га Министарству просвете, науке и технолоишког развоја на основу кога се доноси одлука о структури уписа у средње школе за дуални модел образовања– броју ученика и одељења за сваку општину и град на територији Републике Србије.

 Коначну одлуку Министарство просвете, науке и технолошког развоја донеће објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе који се очекује крајем априла 2019. године.

Попуњене изјаве можете слати на маил bojan.santovac@pks.rs или поштом на адресу

Привредна комора Србије

РПК Сремска Митровица

Краља Петра I 4/2

22000 Сремска Митровица

Прилози:

Изјава о намери

Упутство за попуњавање