БЕЗБЕДНОСТ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ


Министарство привреде је донело нови технички пропис у циљу регулисања области БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ.

 

Тим поводом, Министарство привреде у сарадњи са Привредном комором Србије, организује обуку, у циљу подизања свести привредних субјеката, надлежних органа и других заинтересованих страна које примењују Правилник о безбедности дечјих игралишта,

која ће се одржати

28. јануара 2019. године са почетком у 11 часова

у сали 2 Градске куће Сремска Митровица

у улици Светог Димитрија 13 у Сремској Митровици

 

Циљ обуке је да се представе битни захтеви Правилника, да се заинтересованим странама пруже информације о томе ко и како врши оцењивање усаглашености како опреме за дечја игралишта тако и потребних површина, као и игралишта у целини, да се упознају слушаоци са  исправама и ознакама усаглашености, са садржајем информативне табле, као и да се јасно дефинишу обавезе власника дечјих игралишта.

Обука је намењена онима који су укључени у пројектовање, изградњу, одржавање, набавку и процесе одлучивања у вези са дечјим игралиштима, односно свим привредним субјектима (произвођачима, увозницима и дистрибутерима), локалним самоуправама, власницима приватних вртића, бензинских станица, угоститељских објеката и сл.

Обука је бесплатна, али због ограниченог броја места пријаве су неопходне, те молимо све заинтересоване да пошаљу потврду електронским путем најкасније до 25. јануара 2019. године на zorana.karalic@pks.rs