ЕДУКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У СТОЧАРСТВУ


Седница Секције у области узгоја свиња ПКС РПК  Сремског управног округа, Групације за сточарску производњу и прераду сточарских производа, Удружења за сточарство и прераду сточарских производа  Сектора пољопривреде  одржана је  16. јануара 2019. године.

У складу са закључцима са Конститутивне седнице, узгајивачима свиња Сремског округа, представљене су две презентације према предвиђеном дневном реду. Циљ едукативних презентација јесте унапређење добре праксе узгоја животиња, у области превентивних мера узгоја.

У оквиру исхране животиња, важан сегмент јесу и природни додаци, добијени на основу морских алги, које су присутнима презентовали представници компаније Ozonway. Предавачи су изнели  најважнија својства додатака који се користе у исхрани животиња, али и у санирању отпадних материја са фарми свиња. Компанија је основана 2015. од када бележи изузетне резултате код узгоја свих врсти животиња, али и у биљној производњи и екологији. Основна сировина (са свом документацијом из ЕУ) набавља из Ирске, а сама производња се обавља у Србији. Компанија поседује све потребне сертификате којим се потврђује добра пракса у производњи ових природних препарата, а припрема се и за добијање извозног броја за објекат производње. У оквиру презентације, имали су прилику да о својим искуствима са присутнима поделе и представници – корисници производа Ozonway.

Присутни су упознати са чињеницама да се у оквиру добре праксе узгоја животиња развијених земаља, и до 90% пажње поклања улагањима у сврхе превентивних мера, од који је прво свакако и осигурање животиња. Погодности  које не треба запоставити јесу да у делу субвенција  држава учествује са 40% удела за осигурање животиња, као и да се осигурањем већег броја грла  и начином плаћања могу остварити попусти на основну премију. Штете од болести, које су у оквиру системског праћења болести животиња, не обухватају се мерама осигурања.

У оквиру дискусије, везане за ову презентацију, присутни су  били обавештени  о напорима Триглав осигурања у унапређењу мера у делу  који се односи  на штете  од суша.

Такође, значајне  мере  биле  би унапређење  осигурања ловачких друштава када би се могле санирати  штете које су нанеле дивље животиње.

Важна информација је и да Триглав осигурање отвара пословне просторије у Сремској Митровици, како би били што ближи заинтересованим и потенцијалним корисницима њихових услуга на подручју ПКС РПК Сремска Митровица.

 

На основу договора постигнутог на Седници Секције, за следеће едукативне теме предложене су:

  • Проблеми у репродукцији свиња – могућности превазилажења
  • У оквиру кампање, „чиме хранимо нашу храну“ – добра пракса исхране свиња, предавач са региона – индустрија производње хране за животиње

 

                        

 Триглав Макс Пакет – осигурање животиња

Презентација Kompanije Ozonway