EDUKACIJE U OBLASTI PREVENTIVNIH MERA U STOČARSTVU


Sednica Sekcije u oblasti uzgoja svinja PKS RPK  Sremskog upravnog okruga, Grupacije za stočarsku proizvodnju i preradu stočarskih proizvoda, Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda  Sektora poljoprivrede  održana je  16. januara 2019. godine.

U skladu sa zaključcima sa Konstitutivne sednice, uzgajivačima svinja Sremskog okruga, predstavljene su dve prezentacije prema predviđenom dnevnom redu. Cilj edukativnih prezentacija jeste unapređenje dobre prakse uzgoja životinja, u oblasti preventivnih mera uzgoja.

U okviru ishrane životinja, važan segment jesu i prirodni dodaci, dobijeni na osnovu morskih algi, koje su prisutnima prezentovali predstavnici kompanije Ozonway. Predavači su izneli  najvažnija svojstva dodataka koji se koriste u ishrani životinja, ali i u saniranju otpadnih materija sa farmi svinja. Kompanija je osnovana 2015. od kada beleži izuzetne rezultate kod uzgoja svih vrsti životinja, ali i u biljnoj proizvodnji i ekologiji. Osnovna sirovina (sa svom dokumentacijom iz EU) nabavlja iz Irske, a sama proizvodnja se obavlja u Srbiji. Kompanija poseduje sve potrebne sertifikate kojim se potvrđuje dobra praksa u proizvodnji ovih prirodnih preparata, a priprema se i za dobijanje izvoznog broja za objekat proizvodnje. U okviru prezentacije, imali su priliku da o svojim iskustvima sa prisutnima podele i predstavnici – korisnici proizvoda Ozonway.

Prisutni su upoznati sa činjenicama da se u okviru dobre prakse uzgoja životinja razvijenih zemalja, i do 90% pažnje poklanja ulaganjima u svrhe preventivnih mera, od koji je prvo svakako i osiguranje životinja. Pogodnosti  koje ne treba zapostaviti jesu da u delu subvencija  država učestvuje sa 40% udela za osiguranje životinja, kao i da se osiguranjem većeg broja grla  i načinom plaćanja mogu ostvariti popusti na osnovnu premiju. Štete od bolesti, koje su u okviru sistemskog praćenja bolesti životinja, ne obuhvataju se merama osiguranja.

U okviru diskusije, vezane za ovu prezentaciju, prisutni su  bili obavešteni  o naporima Triglav osiguranja u unapređenju mera u delu  koji se odnosi  na štete  od suša.

Takođe, značajne  mere  bile  bi unapređenje  osiguranja lovačkih društava kada bi se mogle sanirati  štete koje su nanele divlje životinje.

Važna informacija je i da Triglav osiguranje otvara poslovne prostorije u Sremskoj Mitrovici, kako bi bili što bliži zainteresovanim i potencijalnim korisnicima njihovih usluga na području PKS RPK Sremska Mitrovica.

 

Na osnovu dogovora postignutog na Sednici Sekcije, za sledeće edukativne teme predložene su:

  • Problemi u reprodukciji svinja – mogućnosti prevazilaženja
  • U okviru kampanje, „čime hranimo našu hranu“ – dobra praksa ishrane svinja, predavač sa regiona – industrija proizvodnje hrane za životinje

 

                        

 Triglav Maks Paket – osiguranje životinja

Prezentacija Kompanije Ozonway