Одржана обука о примени новог Правилника о безбедности дечјих игралишта


Поводом ступања на снагу и почетка примене Правилника о безбедности дечјих игралишта, 28. јануара 2019.године РПК Сремска Митровица и Министарство привреде организовали су обуку за заинтересоване који су на било који начин укључени у пројектовање, изградњу, одржавање, набавку и процесе одлучивања у вези са дечјим игралиштима.

Правилник о безбедности дечијих игралишта ступио је на снагу 25. августа а почетак примене је 23.11. 2018.године. Правилником су прописани стандарди за изглед и безбедност сваког дечијег игралишта како би се повећала безбедност деце. Сва игралишта биће уређена по европским стандардима, а промене у изгледу игралишта врше се како више не би било небезбедних игралишта.

Правилником је предвиђено, између осталог, да подлога и справе буду направљене тако да се приликом евентуалног пада деце, могућност повреде сведе на минимум.

По први пут је тачно дефинисано и ко је одговоран. Одговорност за стављање у употребу безбедних игралишта је на власнику, а то су у највећем броју случајева локалне самоуправе.

Власник је такође дужан да финансира прилагођавање игралишта која су већ у функцији, а дефинисан је рок од три године да то учине. Игралишта која се у том периоду не буду довела у безбедно стање биће забрањена за коришћење.