Одржан семинар “Препоруке за гајење јабучастих и коштичавих воћних врста у Јужнобачком и Сремском округу”


У Привредној комори Србије – Регионалној привредној комори Јужнобачког управног округа, у организацији Сектора за пољопривреду и Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду, Департмана за воћарство и виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, организовано је предавање  “Препоруке за гајење јабучастих и коштичавих воћних врста у Јужнобачком и Сремском округу” у уторак 19.02.2019. год.

Семинар је одржан као део активности пројекта ‘’ Рејонизација воћарске производње у Србији”, који се реализује у сарадњи са Институтом за воћарство у Чачку, Пољопривредним факултетом у Земуну, Универзитета у Београду и уз подршку ресорног министраства. Циљ овог пројекта који је у фази реализације од новембра 2017. године за завршетком у 2020. год је израда мапа препоручених воћних врста које у складу са агроеколошким условима одређеног подручја дају најбоље резултате.

Предавања су одржали  проф. др Зоран Кесеровић и проф др Ненад Магазин. Том приликом осим препорука за гајење воћних врста и сортимента у регионима Јужнабачке и Срема  истакнуто је да треба радити и на унапређењу технологије производње садног материјала, наставити са удруживањем које је у претходном периоду дало добро резултате у сегменту конкурентоности и бољег позиционирања на тржишту.

На семинару су присуствовали представници компанија, института, факултета, удужења, пољопривредних газдинстава  и коморског система.