Održan seminar “Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu”


U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, u organizaciji Sektora za poljoprivredu i Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, organizovano je predavanje  “Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu” u utorak 19.02.2019. god.

Seminar je održan kao deo aktivnosti projekta ‘’ Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji”, koji se realizuje u saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, Univerziteta u Beogradu i uz podršku resornog ministrastva. Cilj ovog projekta koji je u fazi realizacije od novembra 2017. godine za završetkom u 2020. god je izrada mapa preporučenih voćnih vrsta koje u skladu sa agroekološkim uslovima određenog područja daju najbolje rezultate.

Predavanja su održali  prof. dr Zoran Keserović i prof dr Nenad Magazin. Tom prilikom osim preporuka za gajenje voćnih vrsta i sortimenta u regionima Južnabačke i Srema  istaknuto je da treba raditi i na unapređenju tehnologije proizvodnje sadnog materijala, nastaviti sa udruživanjem koje je u prethodnom periodu dalo dobro rezultate u segmentu konkurentonosti i boljeg pozicioniranja na tržištu.

Na seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija, instituta, fakulteta, uduženja, poljoprivrednih gazdinstava  i komorskog sistema.