Актуелности из области превоза терета у друмском саобраћају


У организацији Удружења за саобраћај Привредне коморе Србије, Центра за стручно оспособљавање у транспорту и Регионалне привредне коморе Сремска Митровица, у среду 13.03. 2019.године, одржаће се семинар под називом “Актуелности из области превоза терета у друмском саобраћају”.

Место одржавања је РПК Сремска Митровица, улица Краља Петра 1 бр 4/2, Сремска Митровица са почетком у 11 часова.

Теме и програм:

1. Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају

– лиценце за јавни превоз, услови за издавање лиценце за јавни превоз, изузећа, превоз за сопствене потребе

2. Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

– лиценцирање професионалних возача, важност регистарских таблица и саобраћајних дозвола

3. Актуелности у међународном превозу терета

– прерасподела базне квоте ЦЕМТ дозвола, годишњи план расподеле дозвола за 2019, Пакет за мобилност ЕУ

4. Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

– времена управљања, пауза и одмора возача, вођење евиденција о радном времену

5. ТИР систем

Семинар је без котизације и намењен је:

власницима, директорима, руководиоцима и запосленима у свим привредним субјектима који врше превоз, јавни или за сопствене потребе, у домаћем или међународном саобраћају, као и корисницима ТИР система и осталим заинтересованим.