OPTIMIZACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA KOJE SE TIČU PRIVREDE (Sektor industrije)

Privredna komora Srbije, u okviru projekta za poboljšanje investicione klime u Srbiji, koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija, članica Grupacije Svetske banke, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Britanske ambasade u Srbiji , održala je u Regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga,  konsultacije sa predstavnicima privrednih društava u […]


Pozivni pismo ćirilica

Sremski poljoprivredni sajam ’’AGROSIRM’’

Grad Sremska Mitrovica, Kazneno popravni zavod Sremska Mitrovica i Privredna komora Srbije – RPK Sremskog upravnog okruga, pozivaju vas, da uzmete učešće na Sremskom poljoprivrednom sajmu ’’AGROSIRM’’koji će se održati 12. i 13. oktobra 2018. godine,na prostoru KPZ-a u Sremskoj Mitrovici. Sajam se organizuje u sklopu jačanja kapaciteta poljoprivredne,prehrambene industrije i […]


Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Republički zavod za statistiku će u periodu od 1. oktobra do 30. novembra 2018.godine sprovesti Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije. Anketa će obuhvatiti  120.000 poljoprivrednih gazdinstava a za terenski rad u anketi biće angažovano 536 anketara. Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta 2018. […]

image001

Poziv

Da posao klikne

Privredna komora Srbije – RPK Sremskog upravnog okruga uz podršku kompanije DHL International Beograd održaće radionicu o internet trgovini “Da posao klikne” 20. juna 2018., u zgradi Gradske kuće Sremska Mitrovica sa početkom u 11 časova. Ista radionica će se održati 21.juna 2018 u zgradi opštine Inđija, Cara Lazara 1 […]


UNDP – POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE „JAČANjE KAPACITETA ZADRUGA I UDRUŽENjA POLjOPRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI“

Trening program će se održati 21. I 22. maja (dvodnevni trening) u prostorijama Regionalne Privredne Komore Sremskog upravnog okruga, Sremska Mitrovica, Kralja Petra I  4/II (izabrani grad, adresa) i za izabrane kandidate će biti besplatan.   Predmet konkursa: izbor zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvođača čiji će predstavnici učestvovati u programu obuke […]


3

ODRŽANA PRVA SEDNICA ODBORA SEKTORA INDUSTRIJE PKS RPK SREMSKA MITROVICA

Dana 24.aprila 2018.godine, u sali za sastanke Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, održana je prva sednica Odbora sektora industrije Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, obrazovanog Odlukom predsednika Privredne komore Srbije, Marka Čadeža, kao novog oblika organizovanja članova PKS na teritoriji Sremskog upravnog okruga iz oblasti industrije. Na sednici […]


12. Međunarodni i regionalni sajam – Subotički sajam 2018

U periodu od 31. maja do 2. juna organizovati 12. Međunarodni i regionalni sajam – Subotički sajam 2018 – u Subotici u Hali sportova. Prateće manifestacije: U stručnom delu domaći i inostrani gosti će održati predavanja. Glavna tematika stručnih predavanja 12. Meñunarodnog i regionalnog sajma – Subotički sajam 2018 je […]


ODRŽANA TREĆA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA PKS RPK SREMSKA MITROVICA

Dana 22.marta 2018.godine, u sali Gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, održana je treća sednica Parlamenta privrednika Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Na sednici je razmotreno više pitanja iz delokruga rada ovog organa, između ostalog i tekuća privredna kretanja na teritoriji Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. […]


Stručni seminar BEZBEDNO RUKOVANjE OPREMOM POD PRITISKOM – 2018

Asocijacija industrijskih gasara Srbije SIGA u Privrednoj komori Vojvodine organizuje stručni seminar   BEZBEDNO RUKOVANjE OPREMOM POD PRITISKOM – 2018  seminar je namenjen licima za bezbednost i zdravlje na radu i rukovodiocima proizvodnje, procesa i održavanja  četvrtak, 29.3.2018 u Novom Sadu Asocijacija industrijskih gasara Srbije – SIGA je krovna organizacija […]