JAVNA OVLAŠĆENjA


Putem online servisa za izdavanje potvrda, uverenja i mišljenja  link, trenutno je moguće podnošenje zahteva u PKS – RPK Sremska Mitrovica za sledeća dokumenta:

 

IZVOZNA DOKUMENTA:

 

 • Uverenje o poreklu robe „Form A“ – Certificate of origin (preferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u zemLje koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman

 

 • Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe Certificate of origin izdaje se za izvoz u sve zemLje u kojima roba poreklom iz Srbije nema preferencijalni tretman

 

 • Uverenje o poreklu robe iz treće zemLje, izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), na osnovu uverenja o poreklu robe iz određene zemLje, izdatog od nadležnog organa ili organizacije u zemLji porekla robe

 

 • Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja (a koja u tom postupku nije stekla status srpskog porekla)

 

 • Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi – End User Certificate izdaje se u slučajevima kada to inostrani propisi nalažu (roba visoke tehnologije ili posebne namene)

 

 • Uverenje o višoj sili – Force Majeure Certificat je dokument koji služi da se objektivnim razlozima, privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa, ako je viša sila predviđena tim ugovornim odnosom

 

 • Uverenje u vezi sa podacima o kojima Privredna komora Srbije raspolaže

 

 • Overa isprava u postupku legalizacije javnih isprava u međunarodnom prometu

 

 • Overa cenovnika,faktura (komercijalnih,špediterskih)
 • Overa pozivnih pisama radi izdavanja ulaznih poslovnih viza
 • Overa ostalih izvoznih dokumenata

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA POSLOVANjE U REPUBLICI SRBIJI:

 

 • Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki izdaje se radi ostvarivanja povoLjnijeg tretmana robe domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki

 

 • Potvrda da se roba ne proizvodi u zemLji izdaje se radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine ili prava na plaćanje smanjenih carinskih dažbina

 

 • MišLjenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva “Srbija” u poslovno ime privrednog društva

 

 • MišLjenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla, jedinom pružaocu usluge ili izvođaču radova služi kao pomoćna informacija u postupku javne nabavke sa direktnim pregovaranjem

 

 • Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteLjskih usluga trećim licima izdaje se zdravstvenoj ustanovi koja obavLja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, radi dobijanja odobrenja nadležnog ministra za pružanje ugostiteLjskih usluga trećim licima

 

 • Potvrda o članstvu u Privrednoj komori Srbije

 

 • Stručno mišljenje

 

Preuzimanje izdatih i overa dokumenata se može izvršiti u PKS – RPK Sremska Mitrovica.

Za dodatne informacije i podršku stojimo Vam na raspolaganju putem telefona 022/610 778 ili e-maila stana.jevic@pks.rs